Ragavendra School – Pondicherry

In 2008 heeft Jet Teunis uit Veghel een aantal weken doorgebracht in Pondicherry, ongeveer 150 km ten zuiden van Chennai. Ze heeft daar gewerkt op de Ragavendra school die onderwijs geeft aan arme kinderen uit de buurt. Na terugkeer in Veghel heeft ze samen met andere leerlingen uit haar klas van de middelbare school een musical ingestudeerd. Deze musical werd als sponsor activiteit een aantal keren zeer succesvol ten tonele gebracht. Dit alles heeft het fantastisch hoge bedrag van €15.000 opgebracht.

In Februari 2009 is Jet met een enkele medeleerlingen en musical deelnemers uit haar klas weer naar India geweest. Ze hebben daar de onder andere de Ragavendra school bezocht en hebben ze besloten een deel van het bij elkaar gebrachte geld te besteden aan het bouwen van twee klaslokalen bij de Ragavendra school in Pondicherry. De rest van het bijeengebrachte bedrag is bestemd voor het bouwen van toiletten bij een jongeren tehuis van de Rural Community Trust in Mugaiyur, zo’n 70 km ten oosten van Pondicherry.

Stichting SARI werd gevraagd deze projecten uit te voeren. Het Ragavendra school project werd als eerste gestart. De twee klaslokalen van de Ragavendra school zijn inmiddels bijna gereed (zie foto). De bouw is klaar en nu moet alleen de afwerking en inrichting nog plaatsvinden.