Over ons

Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) is opgericht in 2007 met als doel hulp te bieden aan kansarme kinderen in India. De doelstellingen van de Stichting SARI:

  • De verbetering van de kwaliteit van het dagelijkse leven in India op korte en lange termijn.
  • Het bevorderen van toegang tot onderwijs, opleidingen, medische zorg, voeding en arbeid.
  • Het scheppen van een betere uitgangspositie voor kansarmen in de Indiase samenleving, met als speciale focus kinderen.

De doelgroep van de stichting wordt gevormd door minderheden en achtergestelden in India, met als speciale focus om kansarme kinderen (daklozen en bedelaars, die vaak al vier generaties op straat leven) onderwijs, bescherming, eten en kleding te geven om de armoede cyclus van generatie op generatie te doorbreken.

De stichting maakt geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.

Informatie over de activiteiten van SARI wordt regelmatig vastgelegd op deze website en in nieuwsbrieven.

Klik hier voor het Beleidsplan en de Jaarverslagen.