Peniel Hostel – Madurai

In het zuiden van India is het verplicht meegeven van een bruidschat aan dochters nog steeds in gebruik. Voor een arm gezin is dit een last die niet op te brengen is. Men kan er echter niet aan ontkomen, omdat dit een schande voor de familie zou betekenen.

Dit leidt er nog steeds toe dat meisjes na hun geboorte gedood worden. De ouders zijn zo desperaat dat ze geen andere uitweg zien.

In Madurai, een stad in zuid India, is er een lokale stichting die deze pas geboren meisjes opvangt. Dit geeft de vertwijfelde ouders de uitweg om hun pasgeboren baby meisje af te staan. Naast deze meisjes vangt de stichting ook weeskinderen van AIDS slachtoffers op. Deze stichting wordt geleid door een lokale Indiase Psycholoog en zijn vrouw.

Er verblijven momenteel ongeveer 120 kinderen in het opvang huis. In het kinderhuis wonen ook jonge meisjes/vrouwen van 16-20 jaar oud. Deze groep leeft nog steeds tussen de jongere kinderen omdat dit de enige plek is die ze thuis kunnen noemen.

Deze groep jonge vrouwen heeft behoefte aan vervolg onderwijs na het basis onderwijs. Onderwijs aan meisjes/vrouwen heeft in India over het algemeen een lage prioriteit vanwege de vroege leeftijd waarop meisjes uitgehuwelijkt worden.

De lokale stichting van dit kinderhuis in Madurai wil deze groep jonge vrouwen wel een opleiding laten volgen, om ze beter toe te rusten voor de toekomst. Ook zou het beter zijn dat deze groep jonge vrouwen een eigen plek zou hebben om te wonen en te leren. Er is op het grondstuk waar het kinderhuis staat nog voldoende plek om een hostel voor deze groep jonge vrouwen te bouwen.

De fondsen daartoe ontbreken echter. Een eerste inschatting geeft aan dat een hostel ongeveer 15 tot 20 duizend euro zou gaan kosten. De Stichting SARI wil dit graag gaan realiseren en vraagt om uw hulp.