Aakaash – Madurai

In 1992 heeft de bekende psychiater Dr. C. Ramasubtamian (Dr. C.R.S.) de stichting M.S. Chellamuthu opgericht. Deze stichting, genoemd naar zijn vader, heeft als missie de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met een verstandelijke beperking. Dr. C.R.S. heeft als vast overtuiging dat niemand met een handicap zou moeten lijden omdat er geen behandeling of revalidatie beschikbaar is. Samen met zijn vrouw (voorzitter van het stichtingsbestuur) doet hij al het mogelijke om hulp te bieden aan deze kwetsbare en vaak vergeten groep mensen in de samenleving. De stichting M.S. Chellamuthu is de enige in zijn soort in heel Zuid India.

Het motto van de stichting is: Ik verwacht maar eens door dit leven te gaan. Als ik daarom enige vorm van liefde kan betonen of enig goeds kan doen voor een medemens, laat ik het dan nu doen en het niet uitstellen of vergeten, omdat ik deze weg niet weer zal gaan!

Eén van de projecten van de stichting M.S. Chellamuthu is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking in het centrum van Madurai. Op deze school, genaamd Aakaash, worden zo’n 60 kinderen met een verstandelijke beperking opgevangen. De school is gehuisvest in een gehuurde ruimte. Alle groepen zitten in één grote ruimte, van elkaar gescheiden door mobiele schotten. Deze kinderen zijn van zeer arme ouders die overdag moeten werken om in leven te blijven. Als de kinderen niet naar school kunnen gaan worden ze soms opgesloten en zelfs vastgebonden! Dit dreigt nu weer te gebeuren omdat de school in Madurai centrum moet gaan sluiten. De huur van het gebouw loopt af en er zijn geen middelen om een ander gebouw te huren of te bouwen omdat de prijzen in de stad Madurai enorm zijn gestegen.

Er is echter een alternatief!

De stichting M.S. Chellamuthu heeft een soortgelijke school op een uur rijden buiten de stad. De docenten en de ouders willen meewerken om de kinderen van Aakaash daar op te vangen en les te geven. Daarvoor moet er een extra verdieping op de daar aanwezige school gebouwd en ingericht worden. De lopende kosten kan de plaatselijke stichting M.S. Chellamuthu zelf opbrengen.

Stichting SARI heeft dit project geadopteerd en gaat het benodigde geld (€ 50.000) voor het bouwen van de nieuwe verdieping voor Aakaash bij elkaar brengen.

Wij doen een beroep op u om deze kinderen van Aakaash niet in de steek te laten! Laten we de verdieping gaan bouwen!

Donaties gaarne onder vermelding van “Aakaash”.