Siragu – Chennai

In samenwerking met SUYAM

Suyam
Siragu

 

Stichting SARI werkt nauw samen met de Indiase stichting Suyam. Suyam is al achttien jaar actief en vanaf 1999 formeel geregistreerd. (www.suyam.org) 

foto13
Uma en Muthuram

Het doel van Suyam is om kansarme kinderen (daklozen en bedelaars, die vaak al vier generaties op straat leven) onderwijs, bescherming, eten en kleding te geven om de armoede cyclus van generatie op generatie te doorbreken.

Het echtpaar Uma en Muthuram zijn beide hoogopgeleide Indiërs die er voor gekozen hebben hun leven ten doel te stellen aan het ontwikkelen en helpen van landgenoten en speciaal kansarme kinderen.

foto17

In 2003 is door Suyam de Siragu Montessori School opgericht. De school is begonnen met als doel kwaliteitsonderwijs te geven aan kinderen uit families die op straat moeten leven en die nooit onderwijs hebben genoten.

Op dit moment krijgen meer dan 400 kinderen les op deze school en zijn er 80 kinderen in het hostel.

De Siragu School ligt in Avadi, dichtbij de stad Chennai (het vroegere Madras) in het zuiden van India.

Siragu betekent “veer” en de veer is onderdeel van de vleugel die een vogel in staat stelt om te vliegen. De Siragu Montessori school wil een veer in de vleugel zijn waarop de kinderen gaan uitvliegen naar een betere toekomst!

foto16
Klaslokaal

De Siragu school heeft de beschikking over 8 permanente klaslokalen en moet ook gebruik maken van 10 primitieve en tijdelijke lokalen. Bij gebrek aan een hostel gebouw worden deze lokalen ook gebruikt als opvang voor dakloze hostel kinderen die er op de grond de nacht doorbrengen samen met hun begeleiders.

Uma en Muthuram hebben als droom om onderwijs te kunnen geven in permanente schoolgebouwen, met een door de overheid goedgekeurde certificatie. De ambitie is om de kinderen een diploma te laten behalen op het hoogst mogelijke niveau in India. In een eerste fase op lagere school niveau en in een tweede fase ook middelbaar onderwijs.

foto11Vanwege het groeiend aantal leerlingen en hostel kinderen is er dringend behoefte aan meer permanente klaslokalen en een hostel gebouw voor de kinderen die in de school wonen.

Ook is er behoefte aan specialistische klaslokalen als een natuurkunde lokaal, een scheikunde lokaal en een biologie lokaal. Deze lokalen zijn nodig voor de leerlingen die middelbaar onderwijs volgen als voorbereiding op een studie aan de universiteit of HBO.

Het zou fantastisch zijn dat deze straatkinderen de mogelijkheid krijgen al hun talenten te ontplooien en zo aan de spiraal van armoede te ontsnappen!

foto15Momenteel is een groot deel van het geld dat nodig is voor het bouwen van een hostel gebouw bijeen gebracht.
Voor de overige voorzieningen is nog minimaal € 40.000 nodig.

Wij roepen u op om mee te helpen de droom van Uma en Muthuram te verwezenlijken. Gaarne bij uw donatie vermelden “Siragu” project.

foto18Stichting Suayam is hard bezig om duurzame inkomsten te realiseren en niet langer alleen afhankelijk te zijn van giften. Daartoe is een naai atelier opgezet waar producten voor de verkoop gemaakt worden. Dit levert (nog) niet genoeg op om de Siragu school te runnen. SARI biedt de mogelijkheid om een kind te sponsoren via een maandelijkse bijdrage.

Informatie via stichtingsari@gmail.com. Ook is het mogelijk via een maandelijkse vaste bijdrage te helpen in de lopende kosten van de Siragu school.