Benefiet diner 2019

Het op maandagavond (28 januari 2019) gehouden benefiet was een succes. Voor de zesde keer organiseerde stichting SARI een benefietdiner in de Peerdestal in Ellecom. De opbrengst is dit jaar meer dan 9000 euro. De afgelopen jaren haalde de stichting, die zich inzet voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in India, al vele duizenden euro’s op. Dit geld is besteed aan de bouw van een aantal scholen voor deze kinderen.

Dit jaar gaan de opbrengsten van het diner naar de Siragu Montessori School in Chennai. De school heeft als doel kwaliteitsonderwijs te geven aan kinderen uit families die op straat moeten leven en die nooit onderwijs hebben genoten. Op dit moment krijgen meer dan 500 straatkinderen les op deze school. Deze kinderen leven vaak ver van de school en worden door de school met een bus opgehaald. Deze is versleten en dringend aan vervanging toe.

Volgens organisator Gerard Helmink is het “fantastisch dat de opbrengst dit jaar zo hoog is. We zijn zowel de Peerdestal als Kohinoor dan ook dankbaar, net als alle andere lokale sponsoren. En natuurlijk de ruim 150 mensen die aanwezig waren.”

De avond bestond niet alleen uit een diner, maar werd extra sfeervol door het optreden van de afwasser van Kohinoor, het Arnhemse restaurant dat zorgt voor het eten tijdens het benefiet, die zich ontpopte als briljante zanger. Tijdens het draaien aan het Rad van Avontuur wonnen diverse mensen prijzen beschikbaar gesteld door de lokale middenstand.

Drie jaar geleden heeft SARI ook een school gebouwd voor de opleiding tot verpleegster/dokters assistente voor meisjes die ook hun opleiding na de lagere school niet vervolgden. Momenteel gaan daar ook jaarlijks al meer dan 50 meisjes naar toe.

Bron: Rheden.Nieuws.nl

Donaties zijn altijd welkom: NL28 ABNA 0484390120