ANBI

Stichting SARI is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan SARI aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

ANBI nummer: 41610
Fiscaal nummer: 818034531
KvK nummer: 09171467
Bestuursleden: Huib Derks (voorzitter), Gerard Helmink (secretaris/penningmeester), Ben Lievers (bestuurslid)
Samenstelling bestuur: minimaal drie personen met gelijkwaardig stemrecht. Een bestuurder/beleidsbepaler kan niet beschikken over het vermogen van de stichting alsof het zijn eigen vermogen is.
Beloningsbeleid : de bestuursleden ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding. Kosten die gemaakt worden voor de stichting komen voor eigen rekening van de bestuursleden.

U kunt contact opnemen met Stichting SARI via Gerard Helmink:

+31 313 450 703 / +31 6 2241 5328
stichtingsari@gmail.com / helminkgerard@gmail.com
Postadres: Bernhaldelaan 12, 6955 BR Ellecom

Klik hier voor onze doelstelling.

Klik hier voor het Beleidsplan en de Jaarverslagen.