Beleidsplan

2020 – 2022

De Stichting SARI (Support Achtergestelde kinderen Regio India) is opgericht op 25 Mei 2007 zonder enige vorm van eigen vermogen.

De doelstellingen van de Stichting SARI:

 • De verbetering van de kwaliteit van het dagelijkse leven in India op korte en lange termijn.
 • Het bevorderen van toegang tot onderwijs, opleidingen, medische zorg, voeding en arbeid.
 • Het scheppen van een betere uitgangspositie voor kansarmen in de Indiase samenleving, met als speciale focus kinderen.

De werkzaamheden van de Stichting SARI bestaan uit:

 • Het selecteren van te ondersteunen lokale projecten en initiatieven in India in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting.
 • Het in de publiciteit brengen van voornoemde doelstellingen van de stichting.
 • Het uitvoeren van activiteiten ter verkrijging van financiële en andere ondersteuning. Tot deze activiteiten behoren o.a.:
  • Het mondeling en schriftelijk benaderen van personen en instellingen voor sponsering en donaties.
  • Het geven van lezingen en presentaties.
  • Het inzamelen en verzenden van goederen.
  • Het creëren van promotie materiaal.
  • Het verzorgen van een website, enz.
 • Het rapporteren over de voortgang van de activiteiten door middel van een jaarverslag, nieuwsbrieven, website artikelen, enz.
 • Het bijhouden van een administratie waaruit duidelijk blijkt:
  • De aard en omvang van gemaakte kosten van de stichting voor de werving van gelden, onkostenvergoedingen en andere uitgaven.
  • De aard en omvang van de inkomsten van de stichting.
  • De aard en omvang van het vermogen van de stichting.
 • Het bewaken van de besteding van de ter beschikking gestelde middelen en de voortgang van de lokale projecten en initiatieven door middel van regelmatige communicatie en (indien mogelijk) jaarlijkse bezoeken.

De stichting streeft geen opbouw van vermogen na, ontvangen gelden zullen zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld worden van de geselecteerde lokale projecten en initiatieven.
Goederen zullen verzonden worden of tijdens bezoeken meegenomen worden.
Financiële middelen zullen via de bankrekening van de stichting overgemaakt worden naar India.