SPECT – Mugaiyur

Bouw keuken en Toiletten op school voor kinderen met een geestelijke en/of fysieke beperking bij SPECT in Mugaiyur

Lokale Partner: NGO SPECT (St. Peter Paul Educational and Cultural Trust).

Doelgroep: Initieel 60 kinderen met geestelijke en/of fysieke beperkingen uit de omliggende dorpen, die naar de SPECT school gaan  in Mugaiyur village. Dit aantal zal groeien omdat er nog diverse kinderen uit de arme dorpen rondom met een beperking zijn die nog niet naar school gaan.

Het project vindt plaats in Mugaiyur vlak bij Villapuram, Tamil Nadu, India bij de lokale stichting SPECT (St. Peter Paul Educational and Cultural Trust).

St. Peter Paul Educational and Cultural Trust (SPECT) is een geregistreerde NGO die in 1991 is ontstaan. Het doel is om een rechtvaardige sociale orde mogelijk te maken waar er gelijkheid, een waardig en zelfrespectvol leven is voor vrouwen, kinderen met een beperking. Daarom zet SPECT zich in om de rechten van de genoemde mensen te beschermen. SPECT is van mening dat het geven van onderwijs aan Dalit kinderen en aan kinderen met een fysieke en/of psychische beperking het begin zal zijn van alle andere sociaal positief gewenste ontwikkelingen. SPECT is daarvoor een basisschool  begonnen voor Dalit kinderen in Puravadai en een speciale middelbare school voor kinderen met een beperking in Mugaiyur. Beide scholen zijn erkend door het Directoraat van Onderwijs, de regering van Tamilnadu.

Onder de bekwame leiding van Mr.Selvaraj, de oprichter van SPECT, die is overleden op 17 maart 2018 en Mr.PeterPaul Selvaraj die in zijn positie werd gekozen als Executive Trustee van SPECT zijn er tussen de jaren 1991-2019 veel community-ontwikkelingsprogramma’s door SPECT gerealiseerd.

Het bouwen van een nieuwe keuken en toiletten kan de SPECT organisatie zelf niet opbrengen. De lopende operationele kosten van de school , incl leraren salaris, kunnen wel gedragen worden.

De totale kosten voor de bouw van de keuken en de toiletten bedragen INR 23.010.000 en komt overeen met een bedrag van € 29.615,–

Wij vragen van harte uw financiële steun voor dit project.